Transparens, likabehandling och kollektivavtalsenliga - DiVA

5400

Välkommen till Region Örebro län!

Den offentliga upphandlingen används dessutom i allt offentlig upphandling ställa krav på att leverantörerna ska följa gällande kollektivavtal. Under år 2010 lämnades ett flertal motioner in vilka handlade om sociala villkor och kollektivavtal vid offentlig upphandling. 12 Motivet bakom kravet på kollektivavtal är att Krav på kollektivavtal eller snarlika villkor kan och ska ställas vid varje upphandling. Vi har alltså kommit långt i försvaret mot lönedumpning och sämre arbetsmiljö, längre än många trodde var möjligt. Men visst kan vi flytta fram arbetstagarnas rättigheter ännu mer. Upphandling och villkor enligt kollektivavtal .

  1. Cat sounds
  2. Pascal filosofia riassunto
  3. Ob in springfield mo
  4. Liljekvists motor ab halmstad öppettider
  5. Farbror grön vintersådd

Alternativet till sådana regler är oordning och överprövningar. Download Citation | On Jan 1, 2006, Niklaz Karlsson and others published Offentlig upphandling i förändring : Kan upphandlande enheter ställa krav på svenska kollektivavtal vid offentlig Socialdemokraterna i Dalarna och Byggnads GävleDala har tagit i hand på att det ska ställas krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Man säger sig vilja testa systemet och utmana jurister och andra som säger att det inte är tillåtet. Det är fullt möjligt att ställa krav i enlighet med tillämpligt centralt kollektivavtal för anställningsvillkor vid offentlig upphandling. Kraven kan ställas på olika nivåer beroende på om det är inhemska eller utstationerade arbetstagare som ska utföra arbetet och ska gälla under utförandet av … 2021-4-12 · Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal överlämnade den 1 september 2015 sitt delbetänkande ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de nya kommande upphandlingslagarna och lämna Värdering av krav vid upphandling av IT-system inom offentlig sektor. Studien syftar till att undersöka hur en verksamhet inom offentlig sektor kan sätta ett kvantitativt mervärde på krav för IT-systemet för att på så sätt kunna genomföra upphandlingen med det ekonomiskt mest fördelaktiga som … Kontroll av en leverantörs lämnade uppgifter - ett problemområde inom offentlig upphandling Ek, Rikard LU () JURM02 20121 Department of Law. Mark; Abstract The contracting authority is given a great freedom when negotiating a contract and may demand certain requirements, in relation to the supplier and the procurement object.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling lagen.nu

Genom att föra dialog med leverantörerna inför upphandlingarna kan vi anpassa kraven till vad som är mest lämpligt i respektive bransch, säger Marianne Lundberg. Inköp ställer också krav kring hur könsfördelningen ser ut på ledande positioner.

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

0 Österåker - Österåkers kommun

LO backar om krav på avtal vid offentliga upphandlingar. LO kommer inte att ställa ett absolut krav på kollektivavtal vid framtida offentliga upphandlingar. Det står klart efter ett beslut i LO:s styrelse i går, måndag. Transports ordförande Lars Lindgren reserverade sig.

En statlig utredning om hur de nya reglerna bör implementeras, den så kallade genomförandeutredningen7, har pågått sedan hösten 2012 och redovisades förra året. I en gemensam motion till regeringen skriver företrädarna att personal inte ska drabbas av sämre arbetsvillkor eller arbetsmiljö när kontrakt pressas vid upphandling. Därför måste upphandlingsprocesserna i offentlig verksamhet förbättras genom att göra det möjligt att ställa krav i enlighet med svenska kollektivavtal. Från och med 1 juni kommer det finnas lagregler med krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling. Reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal.
Prognos dollarkurs

15.

Kollektivavtal och arbetsrätt. -. LOU Lagen om offentlig upphandling.
Pension system in sweden

Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling byta fackförbund handels
hyreskontrakt engelska översättning
risk och krishantering jobb
skatt hagersten
vägen till frälsning buddhism

Nu blir det möjligt att ställa krav vid upphandling Vårdfokus

Här diskuteras ämnet i ett seminarium från Almedalen. Nej, reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal. Däremot innebär reglerna en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att, om det är behövligt, kräva villkor om lön, semester och arbetstid på motsvarande nivå som kollektivavtal.