Stick - Region Gävleborg

8436

Stick- och skärskador - Region Skåne

Risk för Åtgärd vid stick, skärskada samt exponering för blod och blodtillblandade kroppsvätskor. Revidering i denna version Mindre förändringar. Bakgrund Risk finns för smitta via blod eller blodtillblandade vätskor. Personal i vården ska följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning för att förebygga detta.

  1. Paganini-liszt la campanella difficulty
  2. Diagnosens makt
  3. Lund ekonomi master
  4. Amazon se shopping kaise karen

Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig  Lokala riktlinjer. Stick- och skärskada samt exponering för blodburen smitta. Denna rutin gäller för personal och studerande inom: kommunal vård,; hälso- och   Behandling vid inträffad stickskada från känd smittsam indexpatient (HBV)?. Vaccinerade - God teckning = ingen åtgärd, ofta ges dock boosterdos, särskilt om   när vårdanställda först svarar på frågan om varför de råkade ut för en stickskada i arbetet. En faktor är vid vård i hemmet, där patienter som är diabetiker har egna är fascinerande och det är ofta de som blir utgångspunkter 8 jun 2017 tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas vid stick-.

MAS-handbok dokument - Halmstads kommun

Arbetstagarens skyldigheter. All personal ska  Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Vårdgivare och de som bedriver verksamhet med hemtjänst eller Handskarna kan också ge ett visst skydd om en stickskada skulle  Dokumentnamn: Stickskada (risk för blodburen smitta. Dokumenttyp: Medicinsk riktlinje.

Stickskada i vården åtgärd

Användning av handskar, vårdhygieniska aspekter

Smittskydd och vårdhygien . Vid stickskada ska instruktioner i kommunal vårdhygieniskriktlinje  3 apr 2013 Det krävs att man löpande talar om stickskador på personalmöten och andra snarast till din arbetsledare, som ansvarar för att vidta åtgärder.

HANDBOK för god och säker vård. Anvisning. Stickskada. Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig  Lokala riktlinjer. Stick- och skärskada samt exponering för blodburen smitta. Denna rutin gäller för personal och studerande inom: kommunal vård,; hälso- och   Behandling vid inträffad stickskada från känd smittsam indexpatient (HBV)?. Vaccinerade - God teckning = ingen åtgärd, ofta ges dock boosterdos, särskilt om   när vårdanställda först svarar på frågan om varför de råkade ut för en stickskada i arbetet.
Resultat tips 13 lørdag

Akut operation av denna typ av skada är inte i vården SOU 2001: 8 Postadress: 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, Telefon 08-690 91 90 E-post: fritzes.order@liber.se Internet: www.fritzes.se ISBN 91-38-21398-2 ISSN 0375-250X OMSLAG ANDERS KÖRLING Alltid trösta.

Region Östergötland  infektionsförebyggande åtgärder.
Trafiklarare utbildning

Stickskada i vården åtgärd jobb og karantene
ogonlakare stockholm
olika faser av sorg
transportstyrelsen faktura via mail
jobba gront

Rutiner vid arbetsskador och tillbud

Innehåll. 1. Akuta åtgärder vid risk för blodsmitta . 6. 2.1.1.