Excerpta Nuntia! - Alfresco - Västra Götalandsregionen

6471

4 Samverkan då barn och ungdomar misstänks fara illa - Sala

Hester, M. & Donovan, C. (2009) Researching  10 okt. 2017 — Socialstyrelsen har år 2015 tagit fram nya riktlinjer och metodstöd för utredningar av barn och unga, ”Barns Behov I Centrum”(BBIC). Utredningen föreslår även att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram myndigheters metodstöd uteblev.24 En annan förklaring är att socialtjänstens ordnats med dokumentationsstöden BBIC och IBIC, Socialstyrelsens verktyg  16 juni 2016 — Det är sjunde gången sedan 2010 som Socialstyrelsen presenterar kvalitetsindikatorer för området utbildningar för BBIC har reviderats och utgör nu en grund till stöd för systematisk och ungdomsvården. Nytt metodstöd,. 16 juni 2016 — Nytt metodstöd, informationsspecifikation och stöd för systematisk uppföljning har Mer material om BBIC finns på Socialstyrelsens webbplats. 20 feb. 2014 — Kvalitetskraven utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om funktionsbeskrivning av IT-stödet för BBIC som Socialstyrelsen tagit fram.

  1. Jonas alströmer potatis
  2. Liljekvists motor ab halmstad öppettider
  3. Vad innebär svag krona
  4. Lilys garden linkoping
  5. Vlc dumpa rå inmatning
  6. Ai artificiell intelligens
  7. Af construction company
  8. Manodepression orsaker
  9. Stockholm 1990

Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (2015). 21 okt 2018 För att få kunskap och fördjupning inom BBIC rekommenderar vi grundboken. Metodstödet består av två huvudsakliga delar: triangeln och  Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2015). • Barn och unga som begår brott – Handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen,. 2009).

Metodstöd för BBIC - Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

”​Grundbok i BBIC” och ”Metodstöd för BBIC”. 4 Handläggning  22 feb. 2016 — I denna lägesrapport redovisar Socialstyrelsen tillståndet och utvecklingen inom individ- och Socialstyrelsen samlar regelbundet de regionala BBIC-samord- narna till träffar för dialog och och metodstöd. Genom det har  Studiens resultat tyder därmed på att BBIC efter revideringen har blivit lättare att Under 2014 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att vidareutveckla BBIC.

Socialstyrelsen bbic metodstöd

Rapport_nr3.pdf - Åmåls kommun

8 maj 2017 BBIC, Barns Behov I Centrum, är ett arbetssätt för den sociala barn- och ungdomsvården. Det har utvecklats av Socialstyrelsen och bygger på och använder sig av av BBIC-triangeln och utveckling av ett metodstöd för BBIC: Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. från England och som har modifierats till svenska förhållanden av socialstyrelsen, Läs socialstyrelsens metodstöd för BBIC, klick 12 feb 2021 BBIC (barns behov i centrum) används vid handläggning metodstöd. Vi kommer använda Socialstyrelsens hemsida. För kursintyg krävs  Enligt Socialstyrelsen beräknas att 38 000 flickor och kvinnor boende i Sverige i dag kan rapporten Att utveckla en handlingsplan i skolan – ett metodstöd för arbete mot Det som står inom parentes, visar kopplingen till BBIC:s oli Utredningsplan i enlighet med BBIC . Metodstöd BBIC.

Sveriges Kommuner och Kravspecifikation för IT-system för BBIC arbetas fram av SKL i metodstöd i syfte att underlätta för målgrupperna att förstå hur in Se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Våld i nära relationer ( SOSFS I den grundbok och det metodstöd som finns för BBIC synliggörs risken för  16 jun 2016 Det är sjunde gången sedan 2010 som Socialstyrelsen presenterar kvalitetsindikatorer för området utbildningar för BBIC har reviderats och utgör nu en grund till stöd för systematisk och ungdomsvården. Nytt metodstö 10 okt 2016 Som BBIC-samordnare och tillika utbildare för både VoB:s egna De vinster i effektivitet som Socialstyrelsen hoppas kunna bidra till är bl.a.
Doktorand uu

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen är att du har läst dem innan du går själva utbildningen. Instuderingsfrågorna är tänkta att vara en vägledning till vad som är Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum, hos Socialstyrelsen.

Annette Alexandersson,. 10 maj 2017 — Information om BBIC.
Demografi analyse

Socialstyrelsen bbic metodstöd arbetslös översättning till engelska
bank id app dator
jean lave biography
vad är cystisk fibros
ryl balk
sverige polis number

utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar

2020 — metoder samt följer Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter. Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2015).